Ajutorul de Inmormantare

Pentru anul 2017 statul Roman acorda un ajutor de inmormantare in valoare de 3131 lei.
Aceasta suma i se va deconta persoanei care face dovada ca a platit pentru cheltuielile de inmormantare. Ajutorul de inmormantare se deconteaza in intregime pentru decedatii pensionari sau persoane asigurate si doar jumatate pentru un membru de familie care nu are un drept propriu de asigurari sociale si se afla in intretinerea titularului la data decesului.

Acte necesare pentru intocmirea dosarului de ajutor de inmormantare:
cerere tip pentru ajutor de inmormantare – o puteti downloada de la noi, completa si lista SAU o puteti scrie de mana
cupon pensie decedat
certificat de deces (original + copie)
acte din care sa rezulte cheltuielile de deces*
actul de identitate al solicitantului (original + copie)
dupa caz, certificatul de casatorie (original + copie) pentru sot / sotie, certificatul de nastere (original + copie) pentru fiu / fiica , actul care atesta calitatea de mostenitor, tutore, curator (original + copie).

* In cazul in care solicitantul nu are acte din care sa rezulte cheltuielile de deces, ajutorul de deces se poate achita persoanei indreptatite pe baza unei declaratii pe proprie raspundere ca a suportat cheltuielile ocazionate de inmormantare. In cuprinsul declaratiei se va mentiona in mod expres, faptul ca, persoana a luat cunostinta de prevederile art. 292 Cod Penal, respectiv: „declararea necorespunzatoare a adevarului, facuta unui organ sau institutii de stat ori unei alte unitati dintre cele la care se refera art.145, in vederea producerii unor consecinte juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci cand, potrivit legii ori imprejurarilor, declaratia facuta serveste pentru producerea acelei consecinte, se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda.”

Unde se depune dosarul pentru ajutorul de inmormantare
Pentru cazul prezentat in care decedatul era fie pensionar, asigurat sau ruda a unei persoane asigurate – dosarul pentru obtinerea ajutorului de inmormantare se va depune la Casa Teritoriala / Sectoriala de Pensii.
Daca persoana decedata era in somaj, actele se vor depune la Agentia Teritoriala / Judeteana / Sectoriala pentru Ocuparea Fortei de Munca.
Daca persoana decedata era angajata, actele se duc angajatorului.

Care sunt persoanele ce pot solicita ajutorul de inmormantare:
In cazul decesului asiguratului sau al pensionarului, beneficiaza de ajutor de inmormantare o singura persoana care face dovada ca a suportat cheltuielile ocazionate de deces si care sotul supravietuitor,
copilupoate fi, dupa caz:
parintele,
tutorele,
curatorul,
oricare persoana care face dovada cheltuielilor de inmormantare.

Dovada se poate face prin orice mijloc de proba admis de lege.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

I accept the Privacy Policy

Free Events Calendar Plugin